juridische-blogs

Artikelen over juridische onderwerpen

Werkgerelateerde artikelen

De arbeidsmarkt veranderd ontzettend snel. Het arbeidsrecht verandert hierdoor ook ontzettend vlug. Om ervoor te zorgen dat je altijd op de hoogte bent van de meest recente arbeidsrechtelijke ontwikkelingen, lees je hier de laatste blogs op het gebied van arbeidsrecht. De blogs gaan over diverse onderwerpen als het gaat om arbeidsrecht. Zo verschijnen er blogs die gaan over de meest recente wijzigingen in de wet, maar ook over de laatste inzichten en normen die de rechtspraak ons geeft. Over meer alledaagse onderwerpen vind je hier ook artikelen. Bijvoorbeeld over de vraag wat de transitievergoeding is en wanneer een werknemer de transitievergoeding krijgt. Maar bijvoorbeeld ook over of er sprake van slecht werkgeverschap als de werkgever een bepaald advies niet opvolgt.

Contractenrecht blogs

In het dagelijks leven krijgt iedereen vaak te maken met overeenkomsten van uiteenlopende strekking. Een goede overeenkomst voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Vertrouwen is belangrijk bij het doen van zaken. Afspraken goed en helder vast leggen is naast vertrouwen belangrijk. Als er tijdens het onderhandelen niet goed duidelijk wordt wat men precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet juist nageleefd. Geschillen komen vaak voor als men niet correct vastlegd wat men wil afspreken, ookal is het wel duidelijk wat men had willen afspreken. 

Artikelen over ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht wordt regelmatig verdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat enkel over de bv en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht gaat over veel meer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo duidelijk mogelijk wordt, lees je hier verschillende artikelen over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men gewoonlijk onder ondernemingsrecht schaart, eigenlijk helemaal niet ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat meerdere onderwerpen juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl men vaak juist denkt van niet.